Reference

První pomoc malým dětem MŠ Choustníkovo Hradiště
Dobrý den, chtěla bych pochválit váš kurz první pomoci. Všechny moje kolegyně se pochvalně vyjádřily a já chválím především profesionální přístup a schopnosti pana Sochora přednášet. Chtěly bychom něco v podobném duchu umožnit i rodičům našich dětí. Děkuji a přeji pěkný víkend.
Mrštíková, MŠ Choustníkovo Hradiště
První pomoc malým dětem MŠ Gagarinova Praha

Byli jsme velice psokojeni. Některýmkolegyním se na školení nechtělo, ale odezva z jejich strany pak byla velmi pozitivní. Doslova byly nadšené. Oba školitelé byli velmi příjemní a jejich výklad byl fundovaný. Čas s nimi strávený nám velmi rychle utekl a dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací. Praktická část se všem také velmi líbila, protože vyzkoušet si resuscitaci neměla většina z nás možnost - naštěstí. Takže z naší strany velká spokojenost.

Děkujeme. Mgr. Zelený Stanislav

První pomoc malým dětem MŠ Vysoká nad Labem
Dobrý den. Včera jsme absolovovali kurz první pomoci v naší MŠ. Poděkování i  touto cestou posíláme lektorovi (Josef Sochor). Bylo to pro nás opravdu přínosem a kurz byl veden poučně, zajímavě a vůbec ,, jsme se nenudili ".Moc děkujeme .
MŠ Vysoká nad Labem.
První pomoc malým dětem MŠ Liberec

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za realizaci kurzu první pomoci v mateřské škole v Liberci v Dětské ul.

Všechny zaměstnankyně se shodly na tom, že kurz byl pro ně přínosný a hlavně konkrétní v řešení, co se týče

možných úrazů ve školce. Všichni lektoři byli velmi příjemní, milí, vstřícní a trpěliví při zodpovídání našich dotazů.

Musím vyzdvihnout profesionální výklad slečny lektorky (jméno jsem bohužel zapomněla), vedla si skutečně úžasně.

Všechny jsme byly potěšeny profesionálním přístupem k dané problematice.

Ještě jednou Vám všem moc děkuji a určitě Vás doporučím mým kolegyním ředitelkám, pokud budete mít zájem.

S pozdravem

Vacíková Jaroslava

ředitelka MŠ

Kurz pro veřejnost Police nad Metují/ Pellyho domy
Dobrý den,chtěla bych poděkovat za kurz první pomoci pořádaný v únoru v Polici nad Metují.Přednášky s praktickou částí byly perfektně připravené.Celý kurz byl pro mě 100%přínosný.
Zuzana Bornová
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
Dobrý den paní Sochorová, moc děkuji za zážitkový program pro děti – vše bylo skvěle připravené, instruktoři výborní.
Světlana  Kratěnová
ředitelka školy
Domov důchodců Náchod

Dobrý den, ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za školení, která proběhla v našem zařízení. Školení byla zajímavá a profesionálně provedená. Budeme se těšit na spolupráci v dalších letech. Přeji Vám mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Eva Svitavská

manažer úseku příme péče.

Mateřská škola Jičín, Fügnerova
Děkujeme za uspořádání  kurzu první pomoci. Lektoři byli výborní. Určitě doporučím dalším kolegyním.
Matějková Zdenka , ředitelka školy
Základní škola Bolehošť
Ráda bych Vám poděkovala za kurz, který u nás včera proběhl. Přednášející mladí pánové (Pepa a Jakub) byli  nejen profesionálové ve svém oboru, ale svoji přednášku dovedli přizpůsobit věkovému složení našim žákům, za což jim patří náš obdiv. Dětem se moc pěkně věnovali, chválili je a hlavně je zaujali a předali  jim poznatky.
Ještě jednou všem velké poděkování.
Mgr. Hana Boukalová, ředitelka školy
Domov důchodců Náchod
Děkuji za dnešní školení v DD Náchod. Bylo nejen zajimavé, ale také poučné ze strany osobních zkušeností školitele pana Š., kterému patří velký obdiv v jeho profesi. Školeni první pomoci jsou určitě užitečná pro všechny lidi, protože mnohdy i základní znalosti mohou zachránit lidský život
Petra Valentová

Kopretina Šonov - klub maminek
 Kurz první pomoci malým dětem se nám velmi líbil, Jakub i Pepa byli strhující :-), uteklo to jako voda, maminky si to pochvalovali.
Příklady z praxe jsou vždy nejlepší i názorné ukázky, je skvělé, že to učí lidi z praxe a ne paní z červeného kříže:-). Mají můj obdiv!
Pro mne bylo nejdůležitější zjištění, že záchranáři a lidé na dispečinku jsou tu pro nás, nemám se bát zavolat, že mi vynadají, že jim kvůli dítěti volám. Důležitá byla názorná ukázka resuscitace a moje role do příjezdu záchranářů - zajistit si vlastní bezpečí.
    Mgr. Darina Bártová
Mateřská škola Machov
Touto cestou bych chtěla poděkovat školitelům kurzu s názvem ,,První pomoc malým dětem", kterého jsem se dne 26.1.2015 zúčastnila.
Načerpala jsem zde velice mnoho poznatků, cenných rad a zkušeností, které se mi při mém povolání i v běžném životě budou hodit a budu se je snažit v případě potřeby využít.
Pokud bych měla tento kurz hodnotit známkou jako ve škole, rozhodně by to byla podtržená jednička s hvězdičkou.
Za svoji dobu praxe v MŠ jsem prošla již několika školeními a kurzy první pomoci, ale nedalo mi to nikdy tolik podnětů,znalostí, cenných rad atd. jako tento kurz. Je vidět, že to jsou odborníci na pravém místě. Ještě jednou moc děkuji.

S pozdravem Jana Cvikýřová, vedoucí učitelka MŠ

MŠ a ZŠ Police nad Metují

Děkujeme za výborné školení a instruktáž. Ať se Vám daří pánové...
Šárka Hrušková

Základní škola Náchod - Plhov

Po dohodě s J.Š. absolvovali žáci 8.tříd školení 1.pomoci týkající se zlomenin a krvácení. Vše pro ně bylo po praktické stránce nové. Nejprve proběhla prezentace pro zopakování základních znalostí k tématu a vysvětlení pojmů. Prezentace byla provázena i fotografiemi jednotlivých úrazů a žáci viděli, jak zranění vypadá. Následně jim J.Š. popsal postup při 1.pomoci jednotlivých zranění a po namaskování si mohli vyzkoušet praktické poskytnutí 1.pomoci s použitím zdravotního materiálu. Byli jsme rádi, že existuje možnost se s takto praktickou výukou seznámit. Jsme za to J.Š. moc vděčni a domluvili jsme se na další spolupráci. Žáci slyšeli i autentické záznamy z linky 155 a usoudili, že je opravdu těžké pomoci, když někdo zmatkuje a nepodá správné informace. V následující hodině přírodopisu byli žáci vyzkoušeni z poskytnutí 1.pomoci a zvládli to. Je tím patrné, že pro ně školení i když jen základní bylo poučné a hlavně užitečné.

Mgr. Kolářová Adriana

Učitelka ZŠ Náchod - Plhov

Základní škola Náchod - Běloves


V posledním srpnovém týdnu absolvovali všichni zaměstnanci Základní školy Náchod Běloves "Kurz první pomoci" vedený lektorem panem Jakubem Šimkem. Jeho přednáška byla velmi dobře připravena, teorie se navzájem prolínala s praxí. Na  závěr si všichni vyzkoušeli resuscitaci, která je nedílnou součástí při poskytování první pomoci. Myslím si, že nejen za sebe, ale i za ostatní kolegy mohu toto školení doporučit. Panu Šimkovi moc děkujeme   
Ivona Prokopová
                                                                                      
Mateřská škola Vančurova Náchod

S Kurzem první pomoci malým dětem pro pedagogy jsme byli velice spokojeni. Během školení (které bylo obsáhlé, proto i delší než běžná školení) učitelky udržely pozornost, komunikovaly (jejich zkušenosti) a dotazovaly se. Byli jsme všichni spokojeni. Je dobře, že jsem si mohli i prakticky vyzkoušet resuscitaci. Je velice dobře, že seminář byl zaměřen přímo na naše potřeby.
Bc. Lenka Klempárová
ředitelka školy

MSSS Oáza Nové Město nad Metují

S Vaším školením Kurz první pomoci pro zaměstnance jsme byli velmi spokojení a moc za něj děkujeme. Teorie byla poutavá a rozhodně nikoho z nás nenechala chladnými. Vycházela z toho, s čím se skutečně můžeme v naší ošetřovatelské praxi setkat a jak se na to připravit. Skvěle sestavený projev včetně prezentací výborně doplnila praktická část, která se věnovala především resuscitaci. I praktická část byla dobře postavená jako nácvik situace, která se skutečně v našem zařízení může stát. Pro nás všechny to bylo obohacující a podpořilo nás v tom nebát se pomoci tam, kde je to potřeba.
Magdaléna Švábová
sociální pracovnice
 
Základní škola Náchod – Plhov

Pan Jakub Šimek vedl jako lektor jednodenní školení, jehož tématem bylo poskytování první pomoci. Celý program byl pečlivě zorganizovaný, měl logickou strukturu, vycházel od poznatků teoretických a vyústil v praktické odzkoušení technik nezbytných pro poskytnutí první pomoci. Seminář vycházel z praktických případů, se kterými se mohou pedagogičtí pracovníci při své práci ve škole a na školních akcích setkat. Důraz byl kladen na názornost (využití didaktické techniky), příklady z praxe (vlastní zkušenosti J. Šimka z jeho práce). Ocenili jsme i to, že lektor dokáže navázat s účastníky kurzu kontakt, je komunikativní. 
Vladimír Honzů, ředitel školy
 
 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Šimkovi za poučné a překvapivě zábavné školení, ikdyž si uvědomuji o jak závažné věci může jít.  

                                                Ondřej Vašata
 
 
 
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu J.Šimkovi za velmi zajímavé a poučné odpoledne. A všem chci doporučit jeho školení první pomoci! Za sebe dnes musím říci, že nebudu mít strach se postavit jak ke zraněnému, tak k nemocnému člověku! Není školení jako školení! :-) 
                                                                                                                                                  Veronika Műllerová, učitelka MŠ
 
 
 
Chtěl bych poděkovat firmě iprvnipomoc za zábavné a poučné školení první pomoci v našem skautském oddíle  dětem se školení moc líbilo a mohu ho jen doporučit.                                                                      
   vedoucí skautského oddílu: Jan Hovorka

 
 
 

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a třináct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Kontaktujte nás

IFA EDU

Pražská 835

547 01, Náchod

IFA EDU - školení první pomoci

T: +420 774 338 376 (Sochorová)

T: +420 722 223 133(Šimek)

skoleni@ifaedu.cz

Najdete nás