Odborní garanti kurzů:  MUDr. Lukáš Javorský a MUDr. Anna Jirásková

 

Lektor a maskér: Bc. Jakub Šimek, DiS.

Zaměstnanec Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a oblastní nemocnice Náchod - iktové centrum Neurologické jednotky intenzivní péče, člen České resuscitační rady, držitel osvědčení BLS/AED provider course vydaný Evropskou radou pro resuscitaci, držitel osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí, zakladatel a hlavní koordinátor Rescue Campu

Lektor a maskér: Bc. Josef Sochor, DiS.

Zaměstnanec Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na pozici zdravotnický záchranář, lektor ZZS KHK, inspektor provozu ZZS KHK, držitel osvědčení BLS/AED provider course vydaný Evropskou radou pro resuscitaci, spoluorganizátor Rescue Camp.
 

Lektor: MUDr. Jirásková Anna

Obchodní referentka: Mgr. Vendula Sochorová

Vystudovala vysokou školu - obor Všeobecná sestra a Masarykovu Univerzitu -  studijní program Specializace ve zdravotnictví - obor Ošetřovatelská péče v gerontologii. Pracovala ve VFN v Praze na III.Interní klinice endokrinologie a metabolismu, v současné době pracuje na pozici všeobecné sestry ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na III.Interní gerontometabolické klinice na metabolické jednotce intenzivní péče. Registrovaná všeobecná sestra, absolvovala odbornou stáž ve Španělsku v rámci programu Europass Mobility, projektu Leonardo Da Vinci, v domově pro seniory v Durangu a na psychiatrické klinice v Zaldibaru.

Lektor a maskér: Bc. Jan Šimek

Vystudoval Střední zdravotnickou školu v Ustí nad Orlicí jako zdravotnický asisten. Držitel osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Člen vyjezdové jednotky SDH Běloves. Třetím rokem pracuje na Jiraskově koupilišti v Náchodě jako plavčík. Pět let jezdí na rescue camp jako vedoucí. Také jezdí jako zdravotník na školy v přírodě. V současné době student bakalářského studia na vysoké školé Univerzitě pardubice, studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor zdravotnický zachranář a dohodou pracuje na Neurologické JIP Nemocnice Pardubice.

Lektor a maskér: Bc. Pavlína Jakoubková

Studuje na Fakultě zdravotnických studii Univerzity Pardubice – obor Zdravotnický záchranář. Držitelka osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Držitelka průkazu maskéra ČČK. Spoluorganizátor Oblastního studijního střediska. Vedoucí jednotky na hasičsko-záchranářském táboře Rescue Camp.

Lektor a maskér: Bc. Lucie Cvejnová

Osvědčení


 
 

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacetjedna a třináct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Kontaktujte nás

IFA EDU

Pražská 835

547 01, Náchod

IFA EDU - školení první pomoci

T: +420 774 338 376 (Sochorová)

T: +420 722 223 133(Šimek)

skoleni@ifaedu.cz

Najdete nás